top of page

Výtvarný seminář

3 hodinový seminář vhodný pro 2. stupně ZŠ a střední školy. Základy figurální kresby a portrétu. Kresba exteriéru a perspektiva. Skupina max. 12 studentů, kurz probíhá venku.
Lze kombinovat s jiným kurzem, tak aby se mohla účastnit celá třída dětí.

bottom of page